Att välja hållbara förpackningar: ett nyckelsteg mot att rädda planeten

Beräknad lästid: 3 min
Sustainability: protecting the environment

Det är ingen överdrift: rätt förpackningsbeslut kan påverka vår miljö avsevärt. Oavsett om du är en småföretagare eller en del av ett små och medelstora företag, är dina val viktiga. Även om byte till LED-lampor kanske inte direkt räddar polarisen, erbjuder förpackningsvärlden en unik möjlighet.

2023 genererade Europeiska unionen svindlande 84.3 biljoner ton förpackningsavfall – bara toppen av isberget. Så hur kan du minimera koldioxidpåverkan från dina förpackningar? Tänk på följande nyckelfaktorer:

Viktminskning: Kraften med lättvikt

Lättvikt innebär att minska vikten av material eller produkter samtidigt som deras funktionalitet bibehålls. Genom att anamma lätta förpackningar kan du uppnå flera fördelar:

  • Förbättrad hållbarhet: Lättare förpackningsmaterial bidrar till en grönare planet.
  • Kostnadsbesparingar: Minskad vikt leder till lägre transportkostnader.
  • Strömlinjeformad logistik: Enklare hantering och distribution.

Materialomkopplare: från kraftigt glas till lättare alternativ

Låt oss fokusera på glasförpackningar – ett populärt val för ljus på grund av dess elegans och visuella tilltalande. Men glas är notoriskt tungt och ömtåligt. Föreställ dig en mängd glasförpackade produkter som väger hela 40 000 lbs!

Tänk på ett alternativ: plåtljusbehållare med lock. Dessa behållare är betydligt lättare, vilket gör dem till ett utmärkt val för hållbar produktdesign. De minskar inte bara ditt koldioxidavtryck, utan de ökar också ditt varumärkes engagemang för miljöansvar.

Förstå förpackningens hela livscykel

När det kommer till förpackningar sträcker sig dess inverkan långt bortom den första uppackningen. Tillverkare måste ändra sitt perspektiv – se öppningen av en förpackning som bara början, inte slutet. Genom att välja rätt material och design kan förpackningar få ett nytt syfte, förhindra att det blir avfall och täpper igen deponier.

Plåtförpackning i metall: ett lysande exempel

Tänk på plåtförpackningar. Kunder använder den för att skydda värdefulla föremål, minnessaker och till och med för påfyllning. Dess attraktivitet, hållbarhet och funktionalitet gör den till en utmärkt kandidat för återanvändning. Dessutom kan kartongrör och andra förpackningsalternativ tjäna flera roller, från växtkrukor till pennhållare.

Konsumentbeteende: Återanvändning vs. Omedelbart bortskaffande

En nyligen genomförd undersökning av We-Pack avslöjar en uppmuntrande trend: 50 % av konsumenterna återanvänder aktivt förpackningar, vilket visar en växande medvetenhet om hållbarhet. Endast 5 % kasserar den omedelbart. Denna förändring i beteende understryker vikten av att designa förpackningar som uppmuntrar till återanvändning.

Tänksamt bortskaffande

Medan de flesta förpackningsmaterial till slut blir avfall bör företagare överväga deras inverkan. Plastförpackningar, som håller i årtionden eller till och med århundraden, innebär utmaningar. Däremot är alternativ som kraftpappersförpackningar komposterbara och biologiskt nedbrytbara. Med tiden bryts de ner och berikar jorden.

Process

För företag förblir produktionsprocessen ofta utom synhåll och utom sinne. Många företag förlitar sig på outsourcade förpackningslösningar, vilket gör dem omedvetna om hur deras förpackningar är tillverkade och dess miljöpåverkan.

Trots utmaningarna kan du aktivt bidra till hållbarhet. Certifierat hållbara förpackningsalternativ är lätt tillgängliga på marknaden. Att välja dessa val överensstämmer inte bara med ditt miljövänliga engagemang utan skickar också ett kraftfullt budskap till dina kunder.

Återvinningsbarhet

Även om återvinning ensam inte löser miljökrisen, minskar den skadorna avsevärt. Här lyser metall som förpackningsmaterial. Imponerande 80 % av all producerad metall förblir i omlopp, vilket undviker deponier och avfall. Det är en viktig del av den cirkulära ekonomin – ett bevis på ansvarsfulla affärsmetoder.

Vi hoppas att detta hjälper dig att förstå nyckelfaktorerna du måste tänka på för att säkerställa att dina förpackningsval kommer att bidra till en grönare värld.


Du kanske också gillar Visa alla

Ferrero Roche

Corporations Across EU Embrace Sustainable Packaging

Big brands are now exploring sustainable packaging. Discover more.

Heart shaped tin packaging

Metal TIns: Det bästa förpackningsvalet för EU:s konsumenter

Fördjupa dig i bakgrunden till den ökande populariteten för metallförpackningar bland dina kunder.

Sustainability: protecting the environment

Att välja hållbara förpackningar: ett nyckelsteg mot att rädda planeten

Det är ingen överdrift: rätt förpackningsbeslut kan påverka vår miljö avsevärt. Oavsett om du är en småföretagare eller en del av ett små och medelstora företag, är dina val viktiga. Även om byte t...